Issues - organisatieadvies en -ondersteuning

Issues bv

Delftsestraatweg 185
2645 BA Delfgauw

T 015 - 380 94 35
M 06 - 288 43 287
E ruud.wijtman@issues.nl
I www.issues.nl

Aanpak

Reëel en resultaat gericht

In overleg met de opdrachtgever formuleren wij een heldere opdracht met daarin duidelijk omschreven welke soort resultaten behaald kunnen worden en welk plan van aanpak wij willen hanteren.

Het eerste plan van aanpak is een zogenaamd ‘praatplan’ waarin wij naar aanleiding van onze ervaring en indruk van uw organisatie een voorstel doen. Middels een eerste overleg komen we al tot een definitief plan van aanpak waarmee we aan de slag gaan.

Communicatie staat bij ons centraal. Eén van de belangrijkste ingrediënten om een onderzoek, verander- of implementatietraject goed te laten slagen, is een open en duidelijke communicatie. Behalve mondeling geven wij onze bevindingen weer in korte, duidelijke en inhoudelijke (tussentijdse) rapportages. Wij verwachten daarentegen ook van onze opdrachtgever(s) dat er gecommuniceerd wordt wanneer er zich veranderingen en/of problemen voordoen. Wij zullen daar dan snel en flexibel op inspringen.

issues werkt vaak in organisaties die aan veranderingen onderhevig zijn. We zijn dan ook bekend met de effecten die dit heeft op de organisatie, de mensen en besluitvorming.